Clzl.biz - Chẵn lẻ Zalopay Tự Động

Uy Tín - Nhanh Gọn - Tự Động 24/7 !

Cách chơi

- Chẵn Lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50012 (12 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50011 (11 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
12 2 4 6 8 x2.4
11 1 3 5 7 x2.4
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.4
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Chẵn Lẻ 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50022 (22 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50021 (21 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
22 0 2 4 6 8 x1.95
21 1 3 5 7 9 x1.95
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.95
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50013 (13 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50014 (14 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
13 1 2 5 6 x2.3
14 3 4 7 8 x2.3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50023 (23 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50024 (24 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
23 0 1 2 5 6 x1.95
24 3 4 7 8 9 x1.95
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.95
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- 1 Phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt N0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50040 (40 là MÃ)
VD: Bạn đặt N1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50041 (41 là MÃ)
VD: Bạn đặt N2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50042 (42 là MÃ)
VD: Bạn đặt N3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50043 (43 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
40 0 x3.5
41 1 3 8 x3
42 2 5 7 x3
43 4 6 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3.5
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Hiệu 2 Số là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt H2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50019 (19 là MÃ)

Mã Đuôi Hiệu 2 Số Tiền nhận
H2 3 x2
H2 5 x2
H2 7 x3
H2 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- là một game tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Lô 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50020 (20 là MÃ)

Mã Đuôi 2 Số Cuối Tiền nhận
20 01 03 12 19 23 24 30 33 39 48 54 55 60 61 71 77 81 82 83 67 88 76 64 79 29 99 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Đoán Số là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt D0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50070 (70 là MÃ)
VD: Bạn đặt D1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50071 (71 là MÃ)
VD: Bạn đặt D2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50072 (72 là MÃ)
VD: Bạn đặt D3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50073 (73 là MÃ)
VD: Bạn đặt D4 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50074 (74 là MÃ)
VD: Bạn đặt D5 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50075 (75 là MÃ)
VD: Bạn đặt D6 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50076 (76 là MÃ)
VD: Bạn đặt D7 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50077 (77 là MÃ)
VD: Bạn đặt D8 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50078 (78 là MÃ)
VD: Bạn đặt D9 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50079 (79 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
D0 0 x3
D1 1 x3
D2 2 x3
D3 3 x3
D4 4 x3
D5 5 x3
D6 6 x3
D7 7 x3
D8 8 x3
D9 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Xiên là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt CX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50025 (25 là MÃ)
VD: Bạn đặt LT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50026 (26 là MÃ)
VD: Bạn đặt CT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50027 (27 là MÃ)
VD: Bạn đặt LX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50028 (28 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
CX 2 4 x3.5
LT 5 7 x3.5
CT 6 8 x3.5
LX 1 3 x3.5
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3.5
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- 09 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt 09 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50009 (09 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
09 0 9 x3
09 1 2 3 4 5 6 7 8 x0.3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Gifcode

Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra và nhận thưởng.
1. Một số điện thoại chỉ được nhập 1 mã/ngày.
2. Mã code khuyến mại sẽ tùy vào điều kiện để sử dụng, có thời hạn.
3. Mã code khuyến mại sẽ được cấp theo các chương trình khuyến mại của hệ thống Momo Lô Tô.
4. Vui lòng liên hệ chát CSKH để biết thêm chi tết khi bạn nhận được CODE.

Đăng Ký Số Điện Thoại

Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký
Nhập mã khách hàng lấy trong profile zalopay
Người chơi mới bắt buộc phải đăng ký số điện thoại tại đây mới chơi được. Vui lòng đăng ký trước khi chơi
KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH
Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

TRẠNG THÁI ZALOPAY

Số điện thoại Trạng thái Giao dịch Hạn mức
Làm mới sau 9 s

Lịch sử tham gia

Số điện thoại Game Tiền thắng Nội dung Trạng thái
Làm mới sau 10 s

TOP THẮNG TUẦN

TOP Số điện thoại Số tiền Phần thưởng
1 ****1843 10.653.280 ₫ 66.000 ₫
2 ****1513 5.019.812 ₫ 44.000 ₫
3 ****8313 4.197.796 ₫ 33.000 ₫
4 ****7500 2.888.960 ₫ 22.000 ₫
5 ****0494 2.035.310 ₫ 11.000 ₫
Phần thưởng TOP sẽ dược trao vào 24h chủ nhật hàng tuần.

GIỚI THIỆU CHẴN LẺ ZALOPAY

Giới Thiệu CLZL - Trò Chơi Chẳn Lẻ Zalo Uy Tín

CLZL.biz - một website cung cấp loại trò chơi giải trí trên nền tảng ZaloPay, giúp người chơi kiếm tiền nhanh chóng chỉ sau vài thao tác. Trò chơi này thuộc thể loại cá cược và đang rất phổ biến trong giới trẻ nhờ tính minh bạch và công bằng.

CLZL là gì?

CLZL là viết tắt của Chẵn Lẻ Zalo, một trò chơi cá cược dựa trên mã giao dịch kết thúc trong Ví ZaloPay. Người chơi sẽ lựa chọn chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu, và thêm các mã số tương ứng vào đuôi số tiền lúc chuyển khoản. Nếu dự đoán đúng, hệ thống sẽ tự động chuyển lại số tiền cược nhân với tỷ lệ cược chỉ sau 1-2 giây. Nếu dự đoán sai, người chơi sẽ mất số tiền đã đặt cược.

Cách Chơi Chẳn Lẻ Zalo

 1. Truy cập website CLZL.biz: chọn thể loại game muốn chơi.
 2. Sao chép số điện thoại: Chọn số điện thoại nhận tiền cược, lưu ý mức cược tối thiểu và tối đa.
 3. Chuyển tiền: Chuyển tiền với số cuối mã giao dịch tương đương với dự đoán của bạn.

Ví dụ: nếu bạn dự đoán số cuối mã giao dịch là lẻ, chọn (B), sao chép SĐT, vào mục chuyển tiền trên ZaloPay, cược 100k, ghi chữ B trong nội dung chuyển khoản và ấn chuyển. Nếu số cuối mã giao dịch là lẻ, bạn sẽ nhận lại 245.000đ, nếu không đúng, bạn mất 100k.

Các Trạng Thái Khi Sử Dụng Tính Năng Check Mã

 • Mã giao dịch đang được xử lý: Lỗi do tài khoản ZaloPay bị lag, hãy đợi vài phút để hệ thống tự đổi số khác và thanh toán cho bạn.
 • Lỗi xử lý: Nếu gặp lỗi này, hãy liên hệ ADMIN để được thanh toán.
 • Nhận thưởng quá lâu: Liên hệ admin nếu gặp bất kỳ vấn đề nào về thanh toán. Đọc kỹ luật chơi và check mã trước khi báo lỗi.

Lợi Ích Khi Chơi CLZL

 • Đơn giản, dễ hiểu: Lối chơi dễ dàng, kiếm tiền nhanh chóng.
 • Nhận thưởng nhanh: Chỉ khoảng 1-2 giây sau khi thắng.
 • Minh bạch: Game có tính minh bạch và công bằng cao.
 • Tiện lợi: Có thể chơi mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có tài khoản ZaloPay.

Khuyết Điểm Của CLZL

 • Chưa phổ biến: Là loại game mới nên chưa được nhiều người biết đến.
 • Rủi ro lừa đảo: Có nhiều website lừa đảo không trả thưởng cho người chơi.

Hướng Dẫn Chơi Chẵn Lẻ Zalo

 1. Truy cập website: Vào trang chủ CLZL.BIZ, chọn thể loại game muốn chơi.
 2. Sao chép số điện thoại: Chọn số điện thoại nhận tiền cược, lưu ý mức cược tối thiểu và tối đa.
 3. Chuyển tiền: Chuyển tiền với số cuối mã giao dịch tương đương với dự đoán của bạn.

Ví dụ, nếu bạn dự đoán số cuối mã giao dịch là lẻ, chọn (B), sao chép SĐT, vào mục chuyển tiền trên ZaloPay, cược 100k, ghi Đuôi tiền là 100012 và ấn chuyển. Nếu số cuối mã giao dịch là lẻ, bạn sẽ nhận lại 245.000đ, nếu không đúng, bạn mất 100k.

Một Số Lưu Ý Khi Chơi CLZL

 • Cập nhật số nhận tiền: Trước khi chơi, vào web để lấy đúng số tránh chuyển nhầm.
 • Chế độ chơi: Chẵn lẻ và tài xỉu không tính số đuôi 0 và 9. Chọn chế độ Chẵn lẻ 2 hoặc Tài xỉu 2 để chơi với cả 2 số này.

Chẵn lẻ Zalo là trò chơi mang lại sự hấp dẫn và thú vị cho người chơi. Tuy nhiên, người chơi cần nắm rõ luật chơi và chọn đúng website uy tín để tránh rủi ro.

CLZL Biz - Trải Nghiệm Chơi Chẵn Lẻ Zalo Hấp Dẫn và Minh Bạch!