CLZL.BIZ - Chẵn lẻ Zalopay Tự Động

Uy Tín - Nhanh Gọn - Tự Động 24/7 !

Cách chơi

- Chẵn Lẻ là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50012 (12 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50011 (11 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
12 2 4 6 8 x2.45
11 1 3 5 7 x2.45
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.45
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Chẵn Lẻ 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Chẵn 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50022 (22 là MÃ)
VD: Bạn đặt Lẻ 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50021 (21 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
22 0 2 4 6 8 x1.92
21 1 3 5 7 9 x1.92
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.92
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50013 (13 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50014 (14 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
13 1 2 5 6 x2.35
14 3 4 7 8 x2.35
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.35
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Tài Xỉu 2 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Xỉu 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50023 (23 là MÃ)
VD: Bạn đặt Tải 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50024 (24 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
23 0 1 2 5 6 x1.92
24 3 4 7 8 9 x1.92
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.92
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- 1 Phần 3 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt N0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50040 (40 là MÃ)
VD: Bạn đặt N1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50041 (41 là MÃ)
VD: Bạn đặt N2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50042 (42 là MÃ)
VD: Bạn đặt N3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50043 (43 là MÃ)

Mã Đuôi Số Cuối Tiền nhận
40 0 x3.5
41 1 3 8 x3
42 2 5 7 x3
43 4 6 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3.5
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Hiệu 2 Số là một game tính kết quả bằng hiệu 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt H2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50019 (19 là MÃ)

Mã Đuôi Hiệu 2 Số Tiền nhận
H2 3 x2
H2 5 x3
H2 7 x4
H2 9 x5
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- là một game tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt Lô 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50020 (20 là MÃ)

Mã Đuôi 2 Số Cuối Tiền nhận
20 01 03 12 19 23 24 30 33 39 48 54 55 60 61 71 77 81 82 83 67 88 76 64 79 29 99 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Đoán Số là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt D0 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50070 (70 là MÃ)
VD: Bạn đặt D1 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50071 (71 là MÃ)
VD: Bạn đặt D2 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50072 (72 là MÃ)
VD: Bạn đặt D3 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50073 (73 là MÃ)
VD: Bạn đặt D4 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50074 (74 là MÃ)
VD: Bạn đặt D5 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50075 (75 là MÃ)
VD: Bạn đặt D6 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50076 (76 là MÃ)
VD: Bạn đặt D7 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50077 (77 là MÃ)
VD: Bạn đặt D8 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50078 (78 là MÃ)
VD: Bạn đặt D9 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50079 (79 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
D0 0 x3
D1 1 x3
D2 2 x3
D3 3 x3
D4 4 x3
D5 5 x3
D6 6 x3
D7 7 x3
D8 8 x3
D9 9 x3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- Xiên là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt CX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50025 (25 là MÃ)
VD: Bạn đặt LT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50026 (26 là MÃ)
VD: Bạn đặt CT 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50027 (27 là MÃ)
VD: Bạn đặt LX 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50028 (28 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
CX 2 4 x3.5
LT 5 7 x3.5
CT 6 8 x3.5
LX 1 3 x3.5
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3.5
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

- 09 là một game tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.

-Cách chơi vô cùng đơn giản :

- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản (Không chuyển tiền lại từ các giao dịch trước để tránh xảy ra lỗi):

Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
Làm mới sau 10 s

KHÔNG CẦN GHI NỘI DUNG
VD: Bạn đặt 09 50.000. Hãy chuyển số tiền: 50009 (09 là MÃ)

Mã Đuôi 1 Số Cuối Tiền nhận
09 0 9 x3
09 1 2 3 4 5 6 7 8 x0.3
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*3
- Lưu ý : Nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Gifcode

Nhập số điện thoại của bạn để kiểm tra và nhận thưởng.
1. Một số điện thoại chỉ được nhập 1 mã/ngày.
2. Mã code khuyến mại sẽ tùy vào điều kiện để sử dụng, có thời hạn.
3. Mã code khuyến mại sẽ được cấp theo các chương trình khuyến mại của hệ thống Momo Lô Tô.
4. Vui lòng liên hệ chát CSKH để biết thêm chi tết khi bạn nhận được CODE.
KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH
Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.
Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

TRẠNG THÁI ZALOPAY

Số điện thoại Trạng thái Giao dịch Hạn mức
Làm mới sau 9 s

Lịch sử tham gia

Thời Gian Số điện thoại Tiền đặt Game Nội dung Trạng thái
Làm mới sau 10 s

TOP THẮNG TUẦN

TOP Số điện thoại Số tiền Phần thưởng
1 ****0259 14.203.926 ₫ 66.000 ₫
2 ****5679 10.838.716 ₫ 44.000 ₫
3 ****2943 5.857.055 ₫ 33.000 ₫
4 ****3621 5.592.009 ₫ 22.000 ₫
5 ****4615 4.983.681 ₫ 11.000 ₫
Phần thưởng TOP sẽ dược trao vào 24h chủ nhật hàng tuần.

Giới Thiệu Chẵn Lẻ Zalo

Giới Thiệu Chẵn Lẻ Zalo

Chẵn lẻ ZaloPay là một loại trò chơi giải trí, Có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh chóng chỉ sau vài thao tác trên ZaloPay. 

Chẵn lẻ ZaloPay thuộc loại trò chơi cá cược và hiện đang khá là phổ biến trong giới trẻ hiện nay bởi tính minh bạch, xanh chín của nó. Chơi chẵn lẻ trên ZaloPay (CLZL) là trò chơi cá cược chuyển tiền dựa trên mã giao dịch kết thúc trong Ví ZaloPay.

Các bạn sẽ có những lựa chọn chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu thêm các mã số tương ứng vào đuôi số tiền lúc chuyển khoản. 

Nếu đoán đúng, các bạn sẽ nhận được tiền từ hệ thống tự động chuyển khoản lại ngay sau đó 1- 2s. Số tiền thưởng sẽ bằng số tiền cược nhân với tỉ lệ cược do website quy định. Nếu dự đoán sai, các bạn sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Một vài lưu ý sơ lược về Chẵn Lẻ ZaloPay (Viết tắt là CLZL) mà bạn cần biết đến:

 • Số bình thường: (Tốc độ trả thưởng là 1s) là số đang hiển thị ở trên web, Mỗi ZaloPay sẽ có 200 lần trả thưởng và 50 triệu/1 ngày. Khi gần đạt đến ngưỡng mức trong ngày web sẽ tắt đi và bật số mới.

GIẢI THÍCH CÁC TRẠNG THÁI KHI CÁC BẠN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CHECK MÃ:

 • Mã giao dịch đang được xử lý vui lòng đợi 30s-60s: Lỗi này do tài khoản ZaloPay bị lag bạn chỉ cần đợi vài phút hệ thống sẽ tự đổi số khác và thanh toán cho bạn
 • Lỗi xử lí:  Nếu đang chơi khi check mã hệ thống báo bị lỗi này thì đừng lo, do ZaloPay đó bị lỗi, bạn hãy liên hệ ADMIN thanh toán cho bạn, Không việc gì phải lo lắng cả nhé.
 • Nhận thưởng quá lâu: Khuyến khích các bạn chơi khi gặp bất kể vấn đề gì về thanh toán vui lòng: “Liên hệ admin” (Lưu ý: Phải đọc kỹ luật chơi và check mã trước khi báo lỗi, Vì hiện tại web chạy rất mượt đa phần các bạn báo lỗi ở đây là do Nhầm lẫn chơi game Chẵn lẻ 2 - Tài Xỉu 2 không có 0 và 9 nhưng khi ra 0 hoặc 9 thì các bạn lại nghĩ rằng mình thắng và đi báo lỗi @@)

Những điểm mạnh lợi ích khi bạn chơi Chẵn lẻ ZaloPay (CLZL):

 • Là loại mini game với lối chơi cực kỳ đơn giản, dễ hiểu , kiếm tiền ăn triệu mỗi ngày
 • Nhận thưởng nhanh chỉ khoảng tầm 1- 2 giây tối đa
 • Là game xanh chín nhất trong các loại game cá cược, dự đoán số
 • Có thể chơi mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần bạn có tài khoản ZaloPay là chơi được video phía dưới màn hình
 • Cho bạn cảm giác hấp dẫn gây cấn khi chơi game tạo cảm giác mạnh thể thao mạo hiểm phiên bản online nhập vai

Khuyết điểm game Chẵn lẻ ZaloPay (CLZL):

 • Là thể loại game chơi mới nên chưa phổ biến rộng rãi
 • Người chơi thể loại game chẵn lẻ ZaloPay đa phần là dân buôn và dân game thủ
 • Nhiều website lừa đảo tạo ra nhưng không trả thưởng cho người chơi.

Hướng dẫn chơi chẵn lẻ tài xỉu bằng tài khoản ZaloPay:

 • Bước 1: Các bạn truy cập vào trang chủ website clzl.biz, ngay phía dưới logo có các thể loại game "Chẵn lẻ", "Chẵn lẻ 2", "Tài xỉu", "Tài xỉu 2", "Hiệu 2 số", “09”,...; ae ấn chọn 1 trong số các game đó để chơi, ví dụ: Chẵn lẻ.
 • Bước 2: Sau khi ấn chọn game chẵn lẻ, thì bên dưới sẽ hiển thị hướng dẫn chơi và các sđt nhận tiền cược. ae chọn coppy 1 ZaloPay bất kỳ trong các số đó, và lưu ý ngay bên cạnh các sđt đó có ghi mức cược tối thiểu, và cược tối đa mà ae có thể cược. như hiện tại đối với trò chẵn lẻ ZaloPay thì mức cược Tối thiểu và Tối đa là bạn hãy xem ở bảng cách chơi
 • Bước 3: Sau khi coppy SĐT, ae xem kỹ mã chuyển tiền tương đương với sự lựa chọn, dự đoán của ae cho số cuối của mã giao dịch.
 • CHẴN LẺ
 • (C): 2 - 4 - 6 - 8
 • (L): 1 - 3 - 5 - 7
 • Thưởng: X Tiền đặt cược ở bảng cách chơi
 • CHẴN LẺ 2
 • (C2): 0 - 2 - 4 - 6 - 8
 • (L2): 1 - 3 - 5 - 7 - 9
 • Thưởng: X Tiền đặt cược ở bảng cách chơi
 • TÀI XỈU
 • Tài (T): 5 - 6 - 7 - 8
 • Xỉu (X): 1 - 2 - 3 - 4
 • Thưởng: X Tiền đặt cược ở bảng cách chơi
 • TÀI XỈU 2
 • Tài (T2): 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 • Xỉu (X2): 0 - 1 - 2 - 3 - 4
 • Thưởng: X Tiền đặt cược ở bảng cách chơi

NGOÀI RA WEB CÒN RẤT NHIỀU MINI GAME KHÁC CỦA CLZL ANH EM CÓ THỂ THAM KHẢO TRỰC TIẾP Ở TRÊN WEB, ĐÂY LÀ WEB CHƠI CHẴN LẺ ZaloPay UY TÍN (CLZL) VÀ TRAO THƯỞNG NHANH NHẤT HIỆN TẠI

Ví dụ: Bạn dự đoán số cuối mã giao dịch ZaloPay khả năng sẽ là số lẻ, Bạn chọn (B) thì coppy SĐT bất kỳ trong dãy SĐT bên trên rồi vào mục chuyển tiền trên ZaloPay, bạn muốn cược 100k phần nội dung chuyển khoản bạn gõ chữ B và ấn chuyển khoản. 

Sau khi chuyển khoản xong, Bạn hãy xem mã giao dịch của bill chuyển khoản đó là gì, số cuối của mã giao dịch đó là chẵn hay lẻ, ví dụ nó là số 3, thì là lẻ mà bạn chọn B thì đợi khoảng 1 - 2s.

Bên hệ thống sẽ tự động chuyển lại với số tiền là 100k x 2,45 = 245.000đ, Nếu số cuối mã giao dịch không về như bạn nghĩ thì bạn mất số tiền cược đó.

Một số lưu ý cần thiết khi chơi chẵn lẻ ZaloPay :

 • Số ZaloPay nhận tiền thường xuyên được cập nhật, vì thế trước khi chơi hãy vào web để lấy đúng số, tránh bank nhầm.
 • Chế độ "Chẵn lẻ" không tính số đuôi 0 và 9. Muốn có cả 2 thì bạn chọn qua chế độ "Chẵn lẻ 2" để chơi.
 • Chế độ "Tài xỉu" không tính số đuôi 0 và 9. Muốn có cả 2 thì bạn chọn qua chế độ "Tài xỉu 2" để chơi.
 • Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ từ 10 - 30 giây hệ thống sẽ tự động chuyển trả thưởng cho bạn.